FRAME

    FRAME WHITE SHINY 12,5x25 - B37
    FRAME NAVY SHINY 12,5x25 - B37
    FRAME GRANA SHINY 12,5x25 - B37
    FRAME GRAPHITE SHINY 12,5x25 - B37