POLARIS

    POLARIS WHITE H 60,5x60,5 - B5
    POLARIS WHITE MATT H 60,5x60,5 - B5
    POLARIS WHITE MATT REC H 60x60 - B60